Nieuwe Fit route in Zundert

Creation is a gift

WE ZIJN VOLOP BEZICH MET DE VOORBEREIDING VAN EEN NIEUWE FITROUTE. DEZE ONTWIKKELING DOEN WE SAMEN MET DE GEMEENTE ZUNDERT. DE ROUTE ZAL IN BEGIN 2021 KLAAR ZIJN. WE HOUDEN U GRAAG OP DE HOOGTE.